Hệ Thống Camera Theo Dõi

Hệ thống camera theo dõi của chúng tôi có thể lắp đặt từ 4 cho đến 64 camera hoặc có thể là những giải pháp cao cấp hơn nữa. Chúng tôi có thể cung cấp các loại camera đáp ứng cho từng hoàn cảnh và điều kiện thiếu sáng. Hệ thống lưu hình có thể là đầu thu hoặc PC