Hệ Thống Quản Lý Bán Hàng

Hướng dẫn EET
Trợ giúp từ xa
Teamviewer 11
Hướng dẫn Trifid
Microsoft SQL Management Studio x86
Microsoft SQL Management Studio x64
Bản cập nhật TRIFID
Windows RAR
RP-320 Drivers
PR-085 Drivers
Trifid – 2017
CipherLab USB Drivers
USB-RS232 Drivers
Framework 4.0
Framework 4.5

Camera

Hướng dẫn sử dụng đầu thu DV
Hướng dẫn sử dụng đầu thu AVTECH
Cảnh báo Camera
VideoViewer
CMS
IP-Port-Scan – Phần mềm scan IP và Port
Super Play
NVMS MAC
IVMS
NVMS 1000
SADP V3.0.0.2
IVMS MAC
VSPlayer V7.2.0