EET gửi giờ lên ko đúng với trong phần mềm bán hàng (FINTA)

Trong phiên bản cũ 1251 và 1252 có xảy ra lỗi phần mềm gửi Uctenka lên sở thuế giờ ko trùng với giờ trong hóa đơn, cách sửa lỗi:)

update lên phiên bản mới ( ví dụ phiên bản 1254 có trong ổ Z )

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

** Tímto odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrana osobních údajů.

Napište nám