IP cân Aclass LS2615E

Dữ nút System Set

Sau đó bên trái ở các nút màu trắng có 2 nút mũi tên chỉ vào nhau, dùng mũi tên đến mục IP enter

chỉnh IP rồi enter thoát ra bấm nút C để quay lại như lúc đầu

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

** Tímto odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrana osobních údajů.

Napište nám