Mẹo kích windows 10 home lên pro

  1. Vào mục Activation > chọn change product key và dùng key dưới
    VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
    chờ đến khi báo lỗi thì tắt bảng kích hoạt
  2. Ngắt kết nối mạng và làm lại bước 1 cho đến khi báo lỗi
  3. Kết nối lại mạng và làm lại bước 1 cho đến khi báo lỗi
  4. Khởi lại động máy tính

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

** Tímto odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrana osobních údajů.

Napište nám