Những trường hợp kamera không thu

 1. Đầu thu bị đơ
  – reset
 2. Ổ cứng có vấn đề
  – thay ổ cứng
 3. 1 số mắt không thu
  – không rõ nguyên nhân, chưa có cách giải quyết
 4. tất cả mắt không thu nhưng sau 1 thời gian tự động thu lại
  – không rõ nguyên nhân, chưa có cách giải quyết

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

** Tímto odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrana osobních údajů.

Napište nám