Thiết bị USB bị lỗi Error: “USB Device not recognized”

Việc đầu tiên phải uninstall thiết bị USB bị lỗi bằng cách:

  1. Bấm tổ hợp phím windows + pause > Device Manager
  2. sau đó chuột phải vào thiết bị bị lỗi chọn Uninstall device
  3. tiếp tục chọn vào phần USB Root Hub, có rất nhiều thiết bị Root Hub nên phải chọn đúng thiết bị để cài lại

     

  4. chuột phải vào Generic USB Hub (windows 10) hoặc USB Root Hub (windows 7) > chọn Update driver > Browse my computer for driver software > Let me pick from a list ò available drivers on my computer 
  5. trong mục Show compatible hardware chọn USB Hub > Next > chờ chạy xong và bấm close
  6. sau đó rút thiết bị USB ra khỏi máy tính và cắm lại.
  7. Nếu vẫn bị lỗi tương tự khi thực hiện thao tác này, thiết bị có thể bị lỗi dây USB hoặc bảng mạch.

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

** Tímto odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrana osobních údajů.

Napište nám