Windows 10 bị lỗi share folder

Nếu windows 10 bị lỗi không share được cho những máy khác, mặc dù đã kiểm tra tất cả nastaveni sharing folder và đã thử tắt cả filewall mà vẫn không được thì làm theo cách sau.

Windows + X > Windows PowerShell chọn (Admin) > chạy lệnh „Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true“ > nó sẽ hỏi có đồng ý không thì bấm chữ „Y“ enter

Sau đó thử lại xem có được không.

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

** Tímto odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrana osobních údajů.

Napište nám