Các điều khoản và điều kiện

Quy định bảo hành cơ bản

Bảo hành: Tất cả các sản phẩm và thiết bị phần cứng do công ty cung cấp theo Đạo luật số 40/1964 Sb., Bộ luật Dân sự của Cộng hòa Séc. Thời hạn bảo hành theo luật định là 2 năm (ngoại trừ một số thiết bị đặc biệt và thời gian bảo hành được ghi rõ cho từng thiết bị trên phiếu bảo hành). Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn ý tưởng tốt hơn về ý nghĩa của bảo hành này và các chi tiết của nó.

Nơi thụ lý và giải quyết bảo hành: Tại văn phòng công ty Multiservice – Na Okruhu 488/27, 142 00 Praha – Písnice.

Để gửi thiết bị qua đường bưu điện, hãy sử dụng địa chỉ: Nguyễn Hoài Vũ, Na Okruhu 488/27, 142 00 Praha – Písnice.

Để thuận tiện cho quá trình này, vui lòng gửi kèm theo tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết khi gửi thiết bị cho chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi trước khi gửi hàng.

Liên lạc với khách hàng: Bạn sẽ nhận được xác nhận hoặc thông báo sau khi nhận được thông báo chấm dứt bảo hành hoặc sửa chữa. Thông báo này sẽ bao gồm thông tin về thời điểm và cách bạn có thể lấy lại thiết bị của mình.

Chuẩn bị gửi thiết bị: Khi gửi thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng thiết bị được đóng gói đúng cách và bao gồm tất cả tài liệu cần thiết để xử lý bảo hành.

Thông tin liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quy trình bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ bên dưới.

Các trường hợp loại trừ bảo hành: Chúng tôi cũng muốn thông báo cho bạn về các trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra đối với phạm vi bảo hành. Trong trường hợp có một số mặt hàng không được bảo hành, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng cho bạn về điều này.

Quy tắc một đổi một
 1. Quy tắc này chỉ áp dụng trong một số ưu đãi khuyến mại nhất định khi có tuyên bố rõ ràng rằng quy tắc này áp dụng. Trong các trường hợp khác, các điều khoản bảo hành cơ bản được quy định trong các điều khoản bảo hành cơ bản sẽ được áp dụng.
 2. Quy tắc một đổi một được áp dụng khi không thể sửa chữa món đồ tương ứng trong vòng 2 ngày làm việc. Một cuộc trao đổi miễn phí sẽ được thực hiện để lấy một thiết bị phù hợp khác cũng như cài đặt lại miễn phí trên một thiết bị mới.
 3. Công ty Multiservice không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu hoặc các chi phí liên quan đến việc vận chuyển thiết bị cần thiết để sửa chữa bảo hành đến trụ sở chính của công ty.
 4. Quy tắc đổi sản phẩm được áp dụng trong thời gian bảo hành cơ bản của thiết bị tương ứng.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến yêu cầu của bạn. Các chính sách sau áp dụng cho việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn:

  1. Thu thập dữ liệu: Mọi dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua biểu mẫu này sẽ chỉ được sử dụng để xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu nào khác trừ khi bạn cung cấp dữ liệu đó một cách rõ ràng.
  2. Xử lý dữ liệu: Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý bởi những nhân viên được ủy quyền truy cập dữ liệu này và buộc phải duy trì tính bảo mật.
  3. Lưu giữ dữ liệu: Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn và cho các mục đích quản trị tiếp theo. Sau khi đạt được mục đích, dữ liệu của bạn sẽ được xóa một cách an toàn.
  4. Chia sẻ dữ liệu: Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp cần thiết cho mục đích xử lý yêu cầu của bạn.
  5. Quyền của chủ thể dữ liệu: Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình và có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu không chính xác. Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ bên dưới.
Chọn dịch vụ

Google reCaptcha: Invalid site key.

** Bằng cách gửi thư này, bạn đồng ý với các điều khoản của bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Gửi yêu cầu cho
chúng tôi